Català / Castellano / English

Certificats

La validesa dels diplomes emesos per l'Aula Vall Hebron pot ser verificada introduint el DNI de l'inscrit i el codi nombre de certificat que consta en el diploma.

Sense espais ni guions Tal com es mostra en el diploma. Exemple: AulaVH2014-01/012