Català / Castellano / English

Presentació

L´Hospital Universitari Vall d´Hebron promou una política de formació dirigida a potenciar el desenvolupament de l´organització i de les persones que la integren. A més, com a centre de referència i expertesa en diferents àmbits de la salut, l´Hospital produeix un gran nombre de cursos, jornades i tallers adreçats tant a professionals propis com a professionals externs. La nostra oferta formativa es caracteritza per l´actualització de coneixements i la innovació permanent, així com del nivell de competència i compromís dels docents. Ens avala una trajectòria consolidada d´activitats formatives de diferents especialitats, les quals són referents a la resta de l´Estat.

L´Aula Vall d´Hebron com a estructura de suport a la gestió del coneixement té entre els seus objectius oferir suport tècnic i metodològic a activitats produï des per les diferents unitats clí niques; facilitar-ne la visibilitat externa, i identificar i promoure noves línies d´activitat, molt especialment, aquelles que integren diferents àrees de coneixement.

L´Aula Vall d´Hebron aposta per la innovació i l´excel·lència com a valors clau de les propostes docents, i a més, prioritza totes aquelles accions basades en les noves metodologies d´aprenentatge i la simulació.